Oferta

Sprzedaż jako wartość dla klienta i dla handlowca.

A jakby tak sprzedawać po to aby uszczęśliwić klienta, zaspokoić Jego potrzeby, rozwiązać istotne problemy, a nie po to aby dostać określoną prowizję, bo to się dla handlowca opłaca.

To wartość dla klienta jest prowizją i nagrodą samą w sobie. Aby tak sprzedawać trzeba zmienić paradygmat dotyczący motywacji pracowników, czasem system motywacyjny, czy podejście osób kierujących zespołem.

Sprzedaż jako wartość to podejście systemowe do zmiany kultury sprzedaży.

Możliwe rezultaty - szczęśliwy klient, spełniony sprzedawca, wiarygodna firma.

Dla kogo:

-wszystkich osób zajmujących się sprzedażą

-wszystkich osób, które zajmują się sprzedażą, ale trudno im się do tego przyznać
Insights Discovery ®

To podstawa komunikacji wywodząca się z typologii osobowości Carla Gustawa Junga, a zgrabnie i prosto ubrana i podana w modelu Insights Discovery. To piękno różnorodności, każdy z nas jest inny i wyjątkowy jednocześnie.

Na podstawie kwestionariusza osobowości można się dowiedzieć o swoim sposobie funkcjonowania, poznać swoje mocne i słabsze strony.

Jest to niezwykłe i jednocześnie proste narzędzie rozwojowe stosowane w:

-budowaniu zespołu

-rozwijaniu umiejętności sprzedaży

-rozwoju osobistym

-rekrutacji

Na wszystkie w/w zapraszam.


Osobiste Przywództwo Sytuacyjne SSL (Ken Blanchard)®

Proponuje warsztat z przywództwa dla pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. W czasach "wypłaszczania" struktur organizacji i tworzenia wielozdaniowych stanowisk pracy Przywództwo sytuacyjne zdaje się być pożądaną kompetencją. Warsztaty pomogą w szybkim uczeniu się i dojrzewania do bycia niezależnym, samemu się motywującym pracownikiem. Jednocześnie dzięki zapoznaniu się z modelem uczestnicy nauczą się diagnozy w indywidualnych trudnych sytuacjach w pracy oraz sposobu radzenia sobie z nimi.

Dla kogo:

-dla wszystkich, którzy przywództwo rozpoczynają od siebieCoaching indywidualny

Coaching kultury organizacji i przywództwa.

czyli coaching pracowników dla firm

Coaching rozwojowy

czyli dotyczący zmian, które chcesz wprowadzić w swoje życie.


„Little Britain” czyli integracyjno-szkoleniowy wyjazd z native speakerem.

Zapraszamy na wyjazd integracyjny podczas, którego przez 2,5 dnia będziemy mówić only in English.

Wyjazd ma na celu przełamać bariery językowe uczestników, a jednocześnie zintegrować zespół przez zabawę, j. angielski, poznanie kultury brytyjskiej.

Program przygotowujemy dla każdej grupy indywidualnie.

Zapraszamy przede wszystkim zespoły, które ze sobą współpracują.

See you soon

Peter & Aldona
Autorskie programy dostosowane do potrzeb klienta z dziedziny sprzedaży, przywództwa, sztuki prezentacji, motywacji oraz komunikacji.